Ons bied kampe aan en help ook met verskeie aanbiedings by kampe.


Kampe  is ‘n belangrike deel van Geestelike inbou in ‘n persoon se lewe. Op kampe sien die kinders hoe die kamp personeel leef en hul self hanteeer in moeilike situasies en volg dit dan in hul eie lewe so na. dit is ‘n tyd van dieper geestelike inbou en groei en waar daar seer is saam met die persoon dit deur te bid.Les aanbiedings

Hand-aktiwiteiteSport en speletjies