Ons is ‘n bediening wat die Woord van God uit dra aan almal op verskeie maniere


Wie is ons:Links voor: Danni, Charmain, Shanequa, Petrus Ferreira


Ons as gesin het ‘n hart om kinders en volwassenes te help om die belangrikheid van ‘n verhouding met God die Vader, Sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees te verstaan en dan in ‘n lewende verhouding met God drie-eenheid te lewe. Ons is op verskeie maniere en plekke betroke. Charmain is ‘n boekhouer en die kinders is in die Laerskool. Petrus is op ‘n deeltydse basis betrokke by Lig Kinderbediening en is andersins ook besig met vriendskaps evangelisasie deur skaak afrigting en wiskunde hulp, reik ook uit saam met Leon Goosen Gospel Sanger.

(Power and Love Ministered Through Available Knowledge)

Jesaja/Isaiah 61:1-3Visie: Om in en Deur Christus Jesus die totale mens te bereik en te help met geestelike groei.


Wat Bied ons u:


1)

Aanbieding van Geestelike Groei Groepe vir Kinders en Volwassenes

2) 

Oprigting van Geestelike Groei Groepe vir Kinders en Volwassenes

3) 

Opleiding vir persone wat Geestelike Groei Groepe wil hanteer en oprig

4) 

Mentorskap vir wie dit wil benut

5)

Innerlike Genesing en Bevrydings Gebed

6) 

Hulp met beplanning en aanbieding van kampe en Geestelike Groei Groepe

7) 

Vakansie Program aan biedings