Kontak Besonderhede


Petrus Stephanus Ferreira


Noemnaam: Pieter


Sel: +27(0)83 395 7936 


E-pos: p.s.ferreira@mweb.co.za


Web Addres: WWW.PALMTAK.CO.ZA


Posbus:  8153

Pretoria

0001Indien U finansieŽl by ons wil betrokke raak vir:


Kampe

Geestelike Groei Groepe

Ander Onder steuning van bediening en gesinne


First Nasional Bank (FNB)

Rek: Spaar

Rek nr: 622 392 608 13

Tak: 270 553

Verwysing: Kampe / GGG / Ander

 (Kies een van die drie verwysings)


Naam:


Tel:


Epos:


Boodskap: