Lukas 4:18-19

Die Gees van die Here  is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.
 

Wanneer persone seer gekry het in die loop van sy of haar lewe is daar baie keer dinge wat pla, seer maak en wat veroorsaak dat jy nie ‘n persoon of persone nie kan vergewe of nie wil vergewe nie. Hierdie pyn en verwarring kan net deur een persoon herstel word in so ‘n persoon se lewe en dit is Jesus Christus, ons bid saam met die persoon(e) en nader God se troon en bid deur elke situasie wat die seer veroorsaak en Jesus kom met Sy liefde en ontverming en bring deur braak en bevryding in so ‘n persoon se lewe.